РЕФЕРАТЫ КУРСОВЫЕ ДИПЛОМЫ СПРАВОЧНИКИ

Раздел: Физкультура и Спорт, Здоровье
Найдены рефераты по предмету: Здоровье

Основні законодавчі акти з охорони праці

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
59 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ Й НАУКИ УКРАЇНИ ЛУБЕНСЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ ПДАА РЕФЕРАТ З ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ТЕМУ: Основні законодавчі акти з охорони праці, основні положення законодавства України про працю і охорону праці. Види відповідальності за порушення законодавства з охорони праці Виконала студентка 25 групи Дем можуть проводитися в період перебування працівника в стаціонарі або у випадках, коли він звернувся за медичною допомогою. Результати проведеного дослідження передаються лікувально-профілактичній установі, що обслуговує підприємство. Результати попередніх і періодичного, щорічних медичних оглядів осіб у віці до 21 року і висновки про стан здоров'я заносяться в «Карту особи, що підлягає медичному оглядові», яка є вкладишем до «Медичної карти амбулаторного хворого» (форма 025/V-87). На час проходження медогляду, обстеження у профілактичних центрах, клініках науково-дослідних і медичних інститутів для уточнення діагнозу або визначення ролі виробничих факторів у розвитку захворювань за працюючими зберігаються місце роботи і середній заробіток. Нормативно-правові акти з охорони праці Нормативно-правові акти з охорони праці – це правила, норми, регламенти, положення, стандарти, інструкції та інші документи, обов'язкові для виконання. Нормативно-правові акти з охорони праці переглядаються в міру введення досягнень науки і техніки, що сприяють поліпшенню безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, але не рідше одного разу в десять років. Стандарти, технічні умови та інші документи на засоби праці й технологічні процеси повинні включати вимоги з охорони праці й узгоджуватися з органами державного нагляду за охороною праці. Нормативно-технічну базу охорони праці складають міжгалузеві й галузеві державні нормативні акти з охорони праці (ДНАОП) і нормативні акти з охорони праці окремих підприємств Дія ДНАОП загальнодержавного користування поширюється на всі підприємства, організації незалежно від їхньої відомчої приналежності і форми власності. Галузеві ДНАОП відносяться до певної галузі промисловості. Власники підприємств або уповноважені ними органи розробляють на основі ДНАОП і затверджують власні положення, інструкції або інші нормативні акти з охорони праці, що діють у межах підприємства. Структура законодавчої і нормативно-технічної бази з охорони праці подана рис. 1.1. Види відповідальності за порушення законодавства з охорони праці Ст. 44 Закону України «Про охорону праці» визначає відповідальність працівників за порушення вимог з охорони праці: « За порушення законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці, створення перешкод для діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці і представників професійних спілок винні працівники залучаються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності відповідно до законодавства». Дисциплінарна відповідальність працівників за порушення трудової дисципліни, за невиконання трудових обов'язків, у тому числі в області охорони праці, полягає в тому, що на винного працівника накладається дисциплінарне стягнення.

путь к просветлению

Кодекс законів про працю України

Сфера застосування контракту визначаться законами Украни. Стаття 22 Гарант при укладенн, змн та припиненн трудового договору Забороняться необгрунтована вдмова у прийнятт на роботу. Вдповдно до Конституц Украни будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при укладенн, змн та припиненн трудового договору залежно вд походження, соцального  майнового стану, расово та нацонально приналежност, стат, мови, полтичних поглядв, релгйних переконань, членства у професйнй сплц чи ншому об'днанн громадян, роду  характеру занять, мсця проживання не допускаться. Вимоги щодо вку, рвня освти, стану здоров'я працвника можуть встановлюватись законодавством Украни. Стаття 23 Строки трудового договору Трудовий договр може бути: безстроковим, що укладаться на невизначений строк; на визначений строк, встановлений за погодженням сторн; таким, що укладаться на час виконання певно роботи. Строковий трудовий договр укладаться у випадках, коли трудов вдносини не можуть бути встановлен на невизначений строк з урахуванням характеру наступно роботи, або умов  виконання, або нтересв працвника та в нших випадках, передбачених законодавчими актами ... »

Органи внутрішніх справ України

До системи органів внутрішніх справ входять: І І. МІЛІЦІЯ - ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА СИСТЕМИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ. Міліція в Україні — державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров'я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань. Міліція — це єдина система органів, яка входить до структури Міністерства внутрішніх справ України. Правовою основою діяльності міліції є: Конституція України, законодавчі та інші підзаконні акти, нормативні акти МВС України. Центральне місце в системі правових актів, що регулюють діяльність міліції, посідає Закон України "Про міліцію" від 20.12.90 р., який закріпляє її обов'язки і права; умови застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї; порядок проходження служби в міліції; правовий і соціальний захист працівників міліції, їх відповідальність. Згідно з чинним законодавством основними завданнями міліції є: забезпечення особистої безпеки громадян, захист їхніх прав і свобод, законних інтересів; запобігання правопорушенням та їх припинення; охорона й забезпечення громадського порядку; виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили; забезпечення безпеки дорожнього руху; захист власності від злочинних посягань; виконання адміністративних стягнень; участь у поданні соціальної та правової допомоги громадянам, сприяння в межах її компетенції державним органам, підприємствам, установам та організаціям у виконанні покладених на них законом обов'язків. открыть »
Доска пробковая, с деревянной рамой, 120x90 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1590 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке, с подсветкой. Диаметр: 210 мм.
985 руб
Раздел: Глобусы
Таблетки для посудомоечных машин "Paclan Brileo. Classic", 110 штук.
Таблетки обладают отличным моющим действием за счет входящих в состав "умных" энзимов (амилазы и протеазы). Отлично моют посуду,
695 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

Кодекс законів про працю України

Трудов колективи контролюють використання коштв, призначених на охорону прац. (Стаття 162 з змнами, внесеними згдно з Указом ПВР N 4617-10 вд 24.01.83) Стаття 163 Видача спецального одягу та нших засобв ндивдуального захисту На роботах з шкдливими та небезпечними умовами прац, а також роботах, пов'язаних з забрудненням або здйснюваних у несприятливих температурних умовах, працвникам видаються безплатно за встановленими нормами спецальний одяг, спецальне взуття та нш засоби ндивдуального захисту. Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний органзувати комплектування та утримання засобв ндивдуального захисту вдповдно до нормативних актв про охорону прац. (Стаття 163 з змнами, внесеними згдно з Законом N 3694-12 <javascript:OpenDoc('3694-12');> вд 15.12.93) Стаття 164 Компенсацйн виплати за невиданий спецальний одяг  спецальне взуття Видача замсть спецального одягу  спецального взуття матералв для х виготовлення або грошових сум для х придбання не дозволяться ... »

Экзамен по экологии

Права користувачів надр охороняються законом і можуть бути обмежені лише у випадках, передбачених законодавством України. Збитки, завдані порушенням прав користувачів надр, підлягають відшкодуванню в повному обсязі відповідно до законодавчих актів України. 16. Предмет і поняття екологічного права Предмет екологічного права складають екологічні правовідносини, що виникають в галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища і забезпечення екологічної безпеки, які базуються на множинності форм права власності, права природокористування і права громадян на безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне середовище 1. Природноресурсовіправовідносини (по використанню природних ресурсів) – земельні, водні, лісові, гірничі, фауністичні, по використанню атмосферного повітря для потреб життєдіяльності людини і сировини основного виробництва 2. Охоронні (забезпечувальні) правовідносини в галузі екології - Природоохоронні (середовищеохоронні) правовідносини, Правовідносини по охороні навколишнього природного середовища, Правовідносини в галузі охорони природних ресурсів і ландшафтів, Правовідносини в галузі охорони об'єктів і територій природно-заповідного фонду, Правовідносини в галузі охорони екосистем і комплексів, Правовідносини в галузі охорони природно- антропогенних ландшафтів. открыть »

Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

ТРИПАНОСОМЫ - род простейших класса жгутиковых. Размеры 12-100 мкм и более. Несколько десятков видов. Паразиты крови и тканей человека и позвоночных животных; вызывают трипаносомозы. Переносчики - кровососущие насекомые (муха цеце, слепни и др.). ТРИПАРТИТУМ (от лат. tripartitus - состоящий из трех частей) - основной правовой акт Венгерского королевства в нач. 16 в. - 1848; составлен И. Вербеци в 1498. Закреплял сословное деление, привилегии дворянства (мелкое и среднее получало равные права с магнатами) и духовества. Лишал крестьян права перехода. "ТРИПИТАКА" ТРИПЛЕКС (от лат. triplex - тройной) - материал, состоящий из трех слоев; двух пластин силикатного или органического стекла и склеивающего соединительного слоя (обычно из поливинилбутираля). При ударе не разлетается на осколки, т. к. отдельные куски пластин удерживаются соединительным слоем. Применяется для остекленения средств транспорта, скафандров. ТРИПЛЕТ - см. Кодон. ТРИПЛЕТЫ спектральные - тройки близко расположенных спектральных линий. Обусловлены мультиплетностью, равной 3. Наблюдаются, напр., в спектрах атомов щелочноземельных элементов, при Зеемана эффекте ... »

Регулювання земельних відносин в Україні за новим ЗК України

Зазначені принципові положення, які знайшли своє закріплення на конституційному рівні, е основою для прийняття відповідного земельного законодавства. Чинний Земельний кодекс України, — спеціаль­ний законодавчий акт, прийнятий Верховною Радою 25 жовтня 2001 року у відповідності з Конституцією, теж регулює земельні відносини. Він набрав чинності з 1 січня 2002 року. Із змісту ч.І ст. З Земельного ко­дексу випливає, що цей кодекс має переважну юридич­ну силу в регулюванні земельних відносин перед ін­шими нормативно-правовими актами. Виняток стано­вить лише Конституція України, якій притаманна най­вища правова сила. Крім того, регламентації земель­них відносин присвячені також інші нормативно-пра­вові акти, прийняті відповідно до Конституції та Зе­мельного кодексу України. їх головне призначення — конкретизація та деталізація земельно-правових поло­жень, закріплених Основним Законом держави та Зе­мельним кодексом України. Ці нормативно-правові акти можуть бути різними за формою (закони і підзаконні акти). Але об'єднує їх те, що всі вони присвячені регламентації земельних відносин. В ч.2 ст. З Земельного кодексу проведено розмежу­вання земельного та спеціального зако­нодавства, що регулює суспільні відносини щодо вико­ристання та охорони інших природних ресурсів. открыть »
Кружка фарфоровая "Olympia", 300 мл.
Кружка фарфоровая "Olympia", украшенная золотой обводкой, станет достойным дополнением к вашей коллекции посуды для чаепития. Объём: 300 мл.
304 руб
Раздел: Кружки
Карандаши цветные "Замок", 60 цветов.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
1510 руб
Раздел: Более 24 цветов
Набор карандашей чернографитных "1500", 24 штуки, заточенные, металлический пенал.
Карандаш Koh-I-Noor с обозначением "1500" — это самый известный графитный карандаш в мире. Профессиональные, высококачественные
891 руб
Раздел: Чернографитные

Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Реферат з дисципліни Основи охорони праці на тему “Основні положення законодавства України про працю та охорону праці. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці.” Виконав студент 401 групи Фоменко Ю.П. Перевірив доцент Сирота О.А. Миколаїв - 2000 ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ від 14 жовтня 1992 року 2694-XII ( ВВР 1992, 49, ст.668 ) Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 15 травня 1996 року 196/96-ВР Цей Закон визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя і здоров'я в процесі трудової діяльності, регулює за участю відповідних державних органів відносини між власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом (далі - власник) і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні. Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Поняття охорони праці Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно- технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. Стаття 2. Сфера дії Закону Дія Закону поширюється на всі підприємства, установи і організації незалежно від форм власності та видів їх діяльності (далі - підприємство), на усіх громадян, які працюють, а також залучені до праці на цих підприємствах (далі - працівники). Стаття 3. Законодавство про охорону праці Законодавство про охорону праці складається з цього Закону, Кодексу законів про працю України та інших нормативних актів. открыть »

Необережність як форма вини

Отже необережна злочинність є самостійним елементом, а тому потребує окремого дослідження. Об’єктом дослідження є необережна відхилена поведінка, як основа необережної злочинності – це є необхідним для вирішення питання криміналізації, тобто встановлення караності необережних діянь. Цікавим є також дослідження окремих видів необережних злочинів та проблем пов’язаних з їх криміналізацією та кваліфікацією. Тому автор вважає за необхідне включити дану проблематику до об’єкту дослідження роботи. Предмет дослідження – нормативні акти (передусім Кримінальний кодекс України – основний законодавчий акт за яким здійснюється криміналізація діянь), матеріали судової практики та наукові праці. Нажаль, судова статистика, як правило, не виділяє в окремий рядок злочини, що скоєні з необережності. Так, в щорічних звітах судової статистики, що друкуються в журналі “Право України”, ми не зможемо знайти процентне відношення злочинів скоєних з необережності по відношенню до злочинів скоєних умисно або до загальної кількості злочинів. открыть »

Вредные факторы

Необхідні умови освітлення, опалення, заземлення єлектроплиладів та електроустановок, огородження та блокування, світлова та звукова сигналізація.  Необхідно проводити зоходи по зменшенню шкідливих речовин, противібраційні засоби, протишумові, протипожежні, електробезпечність.  Законодавством “Про охорону праці” ст.9, “Про відпустки” ст.7,8 , “Про пенсії” ст.13 передбачено пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці.  Згідно Закону України від 14.10.92 р. № 44 ст. 669 “Про охорону праці” кожний громадянин має право на охорону праці.  ГАРАНТІЇ ПРАВ ГРОМАДЯН НА ОХОРОНУ ПРАЦІ  Стаття 6. Права громадян на охорону праці при укладенні трудового договору  Умови трудового договору не можуть містити положень, які не відповідають законодавчим та іншим нормативним актам про охорону праці, що діють в Україні.  При укладенні трудового договору громадянин має бути проінформований власником під розписку про умови праці на підприємстві, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.  Забороняється укладення трудового договору з громадянином, якому за медичним висновком протипоказана запропонована робота за станом здоров'я.  Стаття 7. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві  Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці.  Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища. открыть »

Карпаты

Законодавчо - правове забезпечення санаторно - курортної рекреації визначається Законом України " Про курорти" від 05.10.2000р № 2026 ІІІ, що створює юридичні засади для її розвитку в Карпатському регіоні. Відповідно до ст. 30 Кодексу України про надра, Кабінет Міністрів України прийняв постанову " Про затвердження диференційованих нормативів плати за користування надрами для видобування мінеральних підземних вод" від 07.03.2000р. №456, яка сприятиме подальшому врегулюванню плати стосовно мінеральних вод Проблема розвитку рекреації в Карпатському регіоні потребує вирішення багатьох питань, основними з яких є такі детальне наукове ландшафтно - рекреаційне районування території; заходи з охорони та невиснажливого використання природних рекреаційних ресурсів; корінне поліпшення рекреаційно - господарської ( сервісної ) інфраструктури території; вирішення питань транспортних зв'язків У структурі природно - рекреаційного потенціалу Українських Карпат чільне місце посідають лікувальні мінеральні води. У цьому плані це найперспективніший курортно - рекреаційний регіон України, який за запасами лікувальних мінеральних вод та різноманітністю їхніх фізико - хімічних властивостей не поступається всесвітньо відомим курортам  серед основних рекреаційно - територіальних одиниць для гірських умов Карпат пропонується рекреаційно - курортні райони і комплекси. открыть »
Кружка "Вязанная", синяя.
Долгими зимними вечерами, в осеннюю слякоть или весеннюю распутицу приятно согреться кружкой чего-нибудь горячего, особенно, если она тоже
378 руб
Раздел: Кружки
Фоторамка (коллаж) на 4 фото (10х15 см), 18x2x55 см.
Фоторамка на 4 фото. Размер: 18x2x55 см. Размер фото: 10х15 см. Материал: пластик.
513 руб
Раздел: Мультирамки
Карандаши цветные "Triocolor", 24 цвета.
Трехгранная эргономичная форма корпуса. Яркие, насыщенные цвета, линии мягко ложатся на бумагу. Грифель устойчив к механическим
448 руб
Раздел: 13-24 цвета

Налоговая система

Місцеві податки і збори включають: - два податки (комунальний податок і податок з реклами); - різні збори (за право використання місцевої символіки, за парковку автотранспорту, за проїзд територією прикордонних областей транспортом, що прямує за кордон, за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг, за проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей, за право проведення кіно- і телезйомок та ін.). На рис.1. зображено підсистему оподаткування підприємств, на підставі Закону України “Про систему оподаткування”. Аналіз системи оподаткування в Україні, її становлення і розвитку дає змогу зробити висновок про серйозні недоліки, що їй притаманні. По-перше, це нестабільність податкової системи. Часті зміни в законодавчих актах щодо окремих податків негативно впливають на розвиток підприємницької діяльності. По-друге, основним є фіскальне спрямування податкової системи, недостатня регулювальна функція основних податків. По-третє, система в цілому надто громіздка, розрахунки окремих податків невиправдано ускладнені. 4. Форми оподаткування в Україні. 4.1. Пряме оподаткування підприємств. А) Оподаткування прибутку. открыть »

Партия зеленых в Украине (Партія зелених в Україні)

З урахуванняммайже критичної ситуації, що склалася у сфері охорони довкілля і використання природних ресурсів, особливо в промисловорозвинених регіонах України,можна припустити, що законодавче забезпечення екологічної політикиє вкрай недостатнім.Водночас доводиться констатувати і те, що решта 97–98% законодавчого масиву також не дала змоги досягти ні економічної, нісоціальної стабільності в країні. Якщо ж врахувати ще й ту обставину, що правова вагомість прийнятих законів коливається удосить широкому діапазоні, тобто коли поряд з прийняттям основоположних правових актів досить часто статусу закону набуваютьрішення стосовно дрібних питань, то кількісна оцінка законодавчого процесу може дати про нього приблизне уявлення.Щодо якості законодавчого забезпечення екологічної політикиУкраїни можна послатися на оцінку міжнародного центру перспективних досліджень. Вона загалом зводиться до того, щоукраїнське законодавство з питань охорони навколишнього природного середовища є декларативним і не містить чітких механізмівпримусу до виконання.До цього можна також додати, що в окремих випадках до чинногозаконодавства вносяться зміни, які посилюють саме їх декларативність. открыть »

Шпоры по Праву

Система цивільного права України визначає розміщення його складових у певній системі, обумовленій взаємозв'язком її елементів — юридичних норм та інститутів. Нові ринкові відносини потребують радикального оновлення правової бази, в тому числі й цивільного законодавства. Нині систему цивільного законодавства складають законодавчі та інші нормативні акти, що містять цивільно-правові норми. Основні засади цивільно-правового регулювання товарно-грошових відносин визначаються Конституцією України. Зокрема, вперше в Основному Законі нашої держави закріплено право приватної власності: "Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї творчої, інтелектуальної діяльності. Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об'єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним". Законодавчі акти України мають деталізувати й розвивати конституційні положення. Зокрема, на регулювання й розвиток цивільно-правових відносин спрямовані: Закон України "Про власність" "Про підприємництво" "Про цінні папери і фондову біржу" Серед інших нормативних актів, які містять цивільно-правові норми, є укази Президента України постанови й розпорядження Уряду України а також положення, інструкції, накази та інші відомчі нормативні акти, які стосуються майнових та особистих немайнових відносин, що приймаються міністерствами й відомствами України. открыть »

Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ від 14 жовтня 1992 року 2694-XII ( ВВР 1992, 49, ст.668 ) Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 15 травня 1996 року 196/96-ВР Цей Закон визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя і здоров'я в процесі трудової діяльності, регулює за участю відповідних державних органів відносини між власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом (далі - власник) і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні. Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Поняття охорони праці Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. Стаття 2. Сфера дії Закону Дія Закону поширюється на всі підприємства, установи і організації незалежно від форм власності та видів їх діяльності (далі - підприємство), на усіх громадян, які працюють, а також залучені до праці на цих підприємствах (далі - працівники). Стаття 3. Законодавство про охорону праці Законодавство про охорону праці складається з цього Закону, Кодексу законів про працю України та інших нормативних актів. открыть »
Подгузники Merries для новорожденных, 0-5 кг, 24 штуки.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь. Благодаря мягкой пористой текстуре воздух проникает к коже.
347 руб
Раздел: 0-5 кг
Накладка на унитаз "Мишка" (антискользящая).
Детское сидение-накладка на унитаз позволит вашему ребенку самостоятельно пользоваться унитазом. Сидение изготовлено из прочного,
399 руб
Раздел: Сиденья
Набор детской складной мебели "Познайка" КП2/3.
В комплекте: - стол, 600х450х580 мм, - стул мягкий (моющаяся ткань), 310х270х570 мм, - маркер, 1 штука. Комплект детской складной
1530 руб
Раздел: Наборы детской мебели

Секретар керівника

Цей контракт є трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові стосунки між працівником і підприємством, установою, організацією, 2. Терміном «сторони» в цьому контракті позначаються роботодавець і працівник. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 3. За цим контрактом працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цим контрактом, а роботодавець зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством, колективним договором і угодою сторін. 4. Працівник зобов'язується (зазначаються основні характеристики роботи та вимоги до рівня її виконання: - щодо обсягів виробництва (робіт), якості продукції, що випускається (якості обслуговування), рівня виконання норм та нормованих завдань, дотримання правил з охорони праці, строків її виконання тощо): 5. Роботодавець зобов'язується організувати працю працівника, забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці (зазначаються конкретні заходи щодо організації виробничого процесу, обладнання робочого місця, підготовки та підвищення кваліфікації працівника та забезпечення інших умов праці тощо): 6. открыть »

Фінанси підприємства

Норма обігових активів — обчислена у встановленому порядку по кожному виду (групі) обігових активів відносна або мінімальна їх величина, необхідна для розрахунку нормативу. Норматив обігових активів — мінімальний розмір власних обігових активів (запасів і витрат) у грошовому виразі, необхідних підприємству для забезпечення нормального, безперервного процесу виробництва, реалізації продукції і розрахунків. Нормування обігових активів — це процес розрахунку тієї частини обігових активів (запасів і витрат), що потрібна підприємству для забезпечення нормального, безперервного процесу виробництва, реалізації продукції і розрахунків. Об'єкт оподатковування — це встановлена в законодавчому порядку база оподатковування відповідним податком. Основні засоби — сукупність матеріально-речовинних цінностей, що функціонують у натуральній формі протягом тривалого часу у виробничій і невиробничій сферах. Пасиви — це джерела утворення активів, тобто кошти власні, позикові та залучені. Пасиви сталі — це грошові кошти, що не належать підприємству, але в силу діючої системи розрахунків постійно знаходяться в його обігу. открыть »

Прийняття рішень за результатами ревізій і перевірок та контроль за їх виконанням

Це забезпечить високу швидкість пошуку необхідної інформації, контроль за змінами в законодавстві, проін-формованість з найновіших положень законодавчих актів, їх збереження, виключення втрат інформаційних джерел. Важливо також забезпечити своєчасність і повноту передавання інформації виконавцям, тиражування основних нормативних актів, а також контроль за цим процесом (вручають нормативні акти кожному контролеру під розписку в спеціальному журналі), У великих контрольно-ревізійних підрозділах збирання, формування, передавання і обробку інформації покладають на окрему особу. Перспективним напрямом вдосконалення інформаційного забезпечення є комп'ютеризація, формування банку даних та його використання. Окремий масив інформації формують з планів контрольно-ревізійної роботи: річних, квартальних, які є важливим засобом організації контрольного процесу. Плани брошуруються в окремі папки і зберігають постійно в справах контрольно-ревізійного апарату. Основним інформаційним банком є матеріали ревізій і перевірок. До них належать: акти ревізій, довідки перевірок, проміжні акти, копії документів, письмові пояснення посадових і матеріально відповідальних осіб, довідки експертиз і лабораторних аналізів, копії письмових запитів, робочі записи ревізорів та ін. открыть »

Складывание крепостного права на Руси. Соборное уложение 1649 г.

В основном использованы труды С.Ф. Платонова и В.О. Ключевского. Поэтому, с позволения читателей, мы не будем делать ссылки на страницы используемой литературы, т.к. в противном случае лес ссылок занял бы место не меньшее, чем сам реферат. Происхождение термина «крепостное право». Холопство на Руси Крепостью в дневнерусском праве назывался акт, символический или письменный, утверждавший власть лица над известной вещью. Власть, укрепленная таким актом, давала владельцу крепостное право на эту вещь. Предметом крепостного обладания в Древней Руси были и люди. Такие крепостные назывались холопами и робами. На древнерусском юридическом языке холопом назывался крепостной мужчина, рабой — крепостная женщина. В документах нет терминов «раб» и «холопка»: раб встречается только в церковно-литературных памятниках. Холопство и было древнейшим крепостным состоянием на Руси, установившимся за много веков до возникновения крепостной неволи крестьян. До конца XV в. на Руси существовало только холопство обельное, или полное, как оно стало называться позднее. открыть »

Как выбрать тему для разных видов рефератов, докладов, контрольных, курсовых. Скачать реферат.