РЕФЕРАТЫ КУРСОВЫЕ ДИПЛОМЫ СПРАВОЧНИКИ

Найдены рефераты по предмету: Педагогика

Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
26 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
58 руб
Раздел: Прочее

Кваліфікаційна робота на здобуття академічного ступеню бакалавра студента 431 групи Кутового Б.Б. Миколаївська філія Національного університету “Києво – Могилянська Академія” Департамент політології Кафедра політології Миколаїв – 2000 Вступна частина Як відомо, розбудова української держави, ставить на порядок денний надзвичайно важливе і невідкладне завдання – виховання справжнього громадянина і патріота рідної землі. Лише люди, безмежно віддані українській національній ідеї, здатні відстояти незалежність, соборність України, вивести її з тимчасових соціально – економічних труднощів на шлях прогресу і процвітання. З огляду на це побудова нового демократичного, гуманного суспільства, яке орієнтується на високі національні і загальнолюдські цінності, набуває, насамперед, виховного характеру. Особливо це стосується підростаючого покоління, якому в недалекому майбутньому відстоювати та примножувати здобутки нашої незалежності. Зараз, в умовах економічної кризи, відбувається інтенсивний процес соціальної і моральної деградації частини учнівської молоді, надмірного захоплення негативними формами комерційного бізнесу і низькопробною зарубіжною культурою. Відтак, притуплюються природні потреби в пізнанні, втрачається інтерес до чесної праці, знецінюються духовні ідеали. З огляду на викладене, актуальними є наукове розроблення і практичне забезпечення, по суті нової системи громадянського виховання, мета якого сформувати в учнів комплекс громадянських якостей, потребу захищати інтереси України, реалізовувати свій особистісний потенціал на благо зміцнення Української Держави. В нашій роботі ми намагаємося встановити, як на процес виховання громадян України у середній школі впливають особисті моральні цінності і нахили педагогів. Наша робота складається з двох частин: теоретичної та практичної. В теоретичній частині проведено огляд наукових розробок вітчизняних  вчених-педагогів щодо ролі духовних цінностей в становленні особистості громадянина громадянина, роль, демократичніх цінностей в цьому становленні, наводяться головні вимоги до морально-психологічних якостей громадянина України: яким він повинен в ідеалі бути. В практичній частині наводиться короткий огляд наукових розробок з питань ролі вчительської моралі в процесі виховання майбутніх громадян, наводяться данні теоретичних розробок та практичних досліджень в цій галузі, які проводилися раніше. Також містяться результати соціологічного дослідження щодо впливу вчительської моралі на виховання учнів, як дослідницької частини даної роботи. В дослідженні нами використовувався метод анкетного опитування. З огляду на те, що дана тема в вітчизняній науці опрацьована недостатньо, давався взнаки брак теоретичного і фактичного матеріалу. В вітчизняній історіографії з даного питання нашу найбільшу увагу привернули дослідження з проблеми ролі цінностей в процесі громадянської освіти, таких авторів, як І. Бех, М. Боришевський, Б. Чижевський, І. Тараненко Р. Скульський, які і склали основну масу використаної нами в процесі написання кваліфікаційної роботи літератури. В ході написання практичної частини нашої роботи, ми скористалися науковими розробками таких вітчизняних вчених, як Л. Крицька, Л. Хорунжі, Л. Старовойт та Р. Скульський. Ми сподіваємося, що наша скромна праця стане новим внеском в справу розробки досконалої концепції громадянського виховання молоді в незалежній Українській державі. 2. Теоретична частина. 2.1. Духовні цінності в становленні особистості громадянина.

Молочный гриб замечательный дар природы для здоровья и красоты

Теорії нації та націоналізму

Отже, нац це продукт свдомих дй елт, наслдок цлеспрямовано трансформац культурноетнчних спльнот у полтичн. «Наця це особливий вид етнчно спльноти, чи, скорше, полтизована етнчна спльнота, з полтичною системою, яка визна  групов права»[90]. Нац створюються шляхом трансформац етнчно групи у склад багатоетнчно держави в самосвдому полтичну спльноту або ж злиттям рзних груп  формуванням полетнчно чи однордно культури, якою опкуться модерна держава. Вдмнност мж двома школами модернств, зрозумло, суто умовн  визначаються, головним чином, бльшою увагою до економчних чи полтичних чинникв у формуванн нацй. Зрештою, в рамках модернстського пдходу снують верс, як неможливо вднести до т чи ншо школи: наприклад, теоретичн концепц найвдомших «модернств» Е. @елнера чи Б. Андерсона не пдпадають пд яксь стандарти. Загалом, з аргументами модернств важко не погодитися, якщо розглядати нац як полтичн спльноти, чи аналзувати процес формування нацональних держав, або ж звернутися до понять на зразок «нацонального характеру», що зявилися, лише у XVIII ст. пд впливом Романтизму. Проте, зауважу Е ... »

Моральне виховання студентів

Формування всебічно розвиненої особистості майбутнього фахівця вимагає здійснення цілеспрямованої виховної роботи в різних напрямах: моральному, правовому, антинаркогенному, екологічному, трудовому, економічному, естетичному, фізичному та ін. Реалізація змісту і завдань кожного з означених напрямів передбачає врахування специфіки майбутньої професійної діяльності фахівців, необхідних для цього людських і професійних якостей. У процесі формування майбутніх спеціалістів чільне місце належить моральному вихованню. Моральне виховання – виховна діяльність вищого навчального закладу, спрямована на формування у студентів стійких моральних якостей, потреб, почуттів, навичок і звичок поведінки на основі ідеалів, норм і принципів моралі, участі у практичній діяльності. Мораль, будучи формою суспільної свідомості, яка представляє сукупність принципів, вимог, норм і правил, регулює поведінку людини у всіх сферах її суспільного життя. Регулювання поведінки здійснюється двома способами: зовнішнє регулювання, яке ґрунтується на моральних нормах відповідно до громадської думки, і внутрішнє регулювання, в основі якого моральність (реалізація особистістю своїх моральних установок, принципів, тобто моральна практика); моральна свідомість (моральні погляди та оцінки); моральні почуття (стійкі переживання людини, які зумовлюють її вольові реакції, ставлення до себе, до інших людей тощо); моральні переконання (пережиті та узагальнені моральні принципи, норми). открыть »
Доска разделочная из искусственного камня "Кот".
Искусственный камень Staron от SAMSUNG - это материал нового поколения для создания любых рабочих поверхностей, в том числе и разделочной
780 руб
Раздел: Кухня
Настольная игра "Мягкий знак".
«Мягкий знак» – это игра для детей и их родителей. Ее правила предельно просты. Для игры нужен только комплект карт. На каждой из них
450 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Фоторамка-коллаж "Любовь", на 3 фото, 27x54 см, арт. 37907.
Фоторамка украсит интерьер помещения оригинальным образом и позволит сохранить на память изображения дорогих вам людей и интересных
496 руб
Раздел: Мультирамки

Риторика: загальна та судова

При оцнц показань пдсудного, який викрива ншу особу, прокурору слд особливо ретельно  критично проаналзувати ц показання. Обвинувачення не може вважатися доведеним, якщо воно грунтуться тльки на обмов ншого пдсудного, зацкавленого у результатах справи, не пдкрплене ншими вагомими доказами. Показання потерплого ма важливе значення у справ: воно виступа як засб захисту його прав  законних нтересв. Останн не  характерним для показань свдка. Крм того, процес формування показань останнього дуже стотно вдрзняться вд показань потерплого  пдсудного. Все це теж необхдно враховувати при оцнц показань згаданих осб. Слд мати на уваз й особливу зацкавленсть потерплого й пдсудного в результатах справи, а також те, що потерплий  пдсудний мали можливсть ознайомитися з усма матералами слдчо справи. Вони весь час були в зал судового засдання, слухали  бачили вс докази у справ. Серед доказового матералу все бльшо ваги набува експертиза. Висновок експерта для прокурора, судд не  обов'язковим, але згода з ним повинна бути мотивована (ч. 4 ст. 75 КПК Украни) ... »

Социологические взгляды Г.С. Сковороды

Правильний вибір пов’язаний з “невидимою натурою”, яка зумовлює справжню свободу на відміну від обмеженого “бранного кумира”: “Духовный человек есть свободен. В высоту, в глубину, в широту летает беспредельно». Сковородинська концепція людини цікава й плідна в тому відношенні. Що вона виходить із визнання примату “серця”, духовності над тілесністю, проте їй притаманні і певні недоліки. Г. Сковорода розглядає людину переважно як атомарну істоту поза системою соціальних зв’язків, визнаючи при цьому її загальні сутнісні родові ознаки: “ если кто единого человека знает, то всех знает». Адже самопізнання сковорода розглядає як суто індивідуальний, особистий акт. Соціальний контекст впливу на людину, на процеси формування, розвитку та діяльності її випадає з поля зору. Людина аналізується поза історичним простором і часом. Але люди не народжуються мудрими чи злими, щедрими чи скупими і не завжди можуть вибрати “Гродну” працю в силу соціальних обставин. Ці якості й можливості визнаються й живе людина як продукт суспільства та його член. Але це вже деталі. Найважливішою заслугою українського мислителя є спроба розкрити сутність людини, визначити притаманні їй специфічні риси, заперечення зведення її до природного організму чи механізму, “людини-рослини” чи “людини-машини” (як це мало місце в концепціях французьких просвітителів). открыть »

Анатомія неоголошеної війни

Ніхто не гарантував мирного розв’язку цих подій. Спілка офіцерів ВМС України закликала військовослужбовців — громадян України, службовців на Чорноморському флоті “не піднімати Андріївські прапори, суворо виконувати ухвалені угоди, що забезпечують нормальний процес формування двох флотів — України і Російської Федерації”. І все ж, Андріївські прапори замайоріли на плавбазі “Магомед Гаджиев”, у бригаді морської піхоти, дивізії берегової оборони ЧФ. Балтiн зняв з посади тільки командира плавбази капiтана 2-го рангу Олександра Гребенщикова. За ситуацією на флоті стежив і Президент Росії Борис Єльцин. Саме його заява спонукала Балтiна телеграфувати на флот, щоб вивішували старі стяги — ВМФ СРСР, про що вже йшлося вище. Заява Єльцина констатувала, що дехто з діячів у Росії, спекулюючи на емоціях кримчан, виступає з закликами, щоб роздмухати й без того розпечену обстановку на Чорноморському флоті й у Криму. Президент наголосив, що визнає домовленості, досягнуті з Україною. Навіть із телеграми Руцького та заяви Єльцина прозирало: за Росією женеться криза влади, і кожна зі сторін прагнутиме заручитися підтримкою військових чи використати їх у політичній грі ... »

Особливості інноваційної політики розвинених країн

ЗМІСТВступ 1. Теоретичні основи державної інноваційної політики 1.1 Головні засади та завдання ДІП 1.2 Принципи формування та реалізації інноваційної політики 2. Державна науково-технічна та інноваційна політика у розвинених країнах 2.1 Державна інноваційна політика в США 2.2 Державна інноваційна політика в Японії 2.3 ДІП в Великобританії, Франції та Німеччині 3. Процес формування ДІП України 3.1. Принципи і пріоритети інноваційної політики України 3.2. Інструменти здійснення державного впливу в інноваційній сфері Висновки Перелік посилань ВСТУП Дослідження особливостей формування та реалізації інноваційної політики у розвинених країнах є актуальним для України, бо саме сьогодні держава намагається увійти в Європейське співтовариство, належне місце в якому вона зможе посісти лише за умови опанування інноваційного шляху розвитку. Втручання держави в регулювання інноваційної сфери об тощо. Перед урядом України, який здійснює економічні трансформації, стоїть завдання здійснення перебудови всього комплексу економічних відносин відповідно до потреб ринкової економіки, потреб запровадження інноваційного типу розвитку та побудови основ постіндустріального суспільства. открыть »
Магическая кружка-мешалка, черная.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
398 руб
Раздел: Кружки
Звуковой плакат "Учимся читать - читаем по слогам".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
622 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Фломастеры воздушные магические. Blopens Magic, 10 цветов.
В наборе 20 предметов: 8 блопенов, 2 перекрашивающих фломастера, 1 черный фломастер, 8 картонных трафаретов, брошюра с инструкцией.
635 руб
Раздел: 7-12 цветов

Вивчення оповідань Володимира Винниченка

Безперечно, навчальні програми не спрямовують учителя на ознайомлення молодших школярів з життєписом митця, а відсутність розробленої методики роботи над вивченням біографії письменника у початкових класах дає змогу вчителю використовувати окремі факти у довільній формі. Використання на уроці яскравих подій з життя письменника допоможе глибше усвідомити зміст твору, зацікавити учнів особистістю автора, на прикладі його життя формувати у дітей певні моральні якості. Оповідання об’ємне за змістом, а тому вчитель дає завдання прочитати вдома, а вже на уроці з позакласного читання відбувається обговорення прочитаного, поділ на частини, складання плану. За даним оповіданням можна скласти, наприклад, такий план: 1. Федько – розбишака – халамидник. 2. Толя – “дитина ніжна, делікатна, смирна”? 3. Повінь на річці. 4. Задум Федька. 5. Успішне його виконання. 6. Толя вирішив повторити прохід Федька. 7. Сміливий вчинок Федька. 8. “Подяка” Толі. 9. Федька не стало. 10. Чи схвилювало це Толю? Твір обов’язково повинен схвилювати дітей, викликати відповідні почуття. открыть »

Форми і методи професійної підготовки майбутнього вчителя

Виконання творчої роботи сприяє формуванню комплексу умінь — обрати проблему, сформулювати завдання, визначити їх місце в ієрархії виховних цілей, обґрунтувати шляхи вирішення, дати аналіз з науково-теоретичних позицій. Творчі роботи студентів стимулюють дослідницький підхід до професійної діяльності. Як правило, про найцікавіші і найзначніші результати цієї роботи студенти доповідають на заключних (підсумкових) конференціях. Значне місце у процесі формування особистості майбутнього спеціаліста належить суспільно корисній праці. Саме тут студент набуває організаторських якостей, ідеологічного загартування, навичок вихователя, він зростає як особистість і водночас як майбутній спеціаліст. Соціальна активність студента передбачає усвідомлену готовність до суспільно корисної праці і практичну реалізацію цієї готовності в конкретній діяльності в інтересах суспільства. На старших курсах студенти в процесі педагогічної практики виконують ролі вчителя-предметника і дублера класного керівника. Ними керують два викладачі – методист з кафедри педагогіки і з кафедри викладання профільного предмета. открыть »

Переконання в педагогіці

Діяльність учителя - це всякий раз вторгнення у внутрішній світ вічно мінливого, суперечливого, що зростає людини. Треба завжди пам'ятати про це, щоб не поранити, не зламати незміцнілий паросток дитячої душі. Ніякими підручниками не можна замінити співдружність педагога з дітьми. Учителя називають інженером людських душ, архітектором характеру, лікарем хвороб росту, тренером інтелекту і пам'яті. Цей список можна продовжити. І все це - чиста правда. Тільки, на відміну від інших професій, учителю не дано відразу насолодитися плодами своєї праці. Від посіву до жнив в нього проходить чимало років. Своє натхнення вчитель черпає зі свідомості свого боргу перед справжнім і майбутнім. Його творчість харчують життєдайні ідеї реформи школи. Перед його очима великі імена: К.Д.Ушинський, Н.К.Крупська, А.В.Луначарський, А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинський і ін. Таким чином, щоб бути гарним педагогом, потрібно, щоб діти тебе сприймали не тільки в якості вчителя, але і як товариша і навіть друга! Учитель, що домігся цього, може по праву вважатися майстром своєї справи. открыть »

Стандарти системи освіти України та Великої Британії

Висновки В результаті проведеної роботи ми проаналізували нормативно-правові документи, зокрема Закон України «Про вищу освіту», Державну програму «Вчитель», Національна доктрина розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті, ознайомились з чисельними публікаціями у пресі, з думкою таких науковців як Курило В., Фокін Ю., проаналізували ті зміни, що пропонуються у проекті Закону «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту». Звичайно, цього недостатньо для накреслення повної картини реформаторських впливів, що їх зазнала система освіти України. Так, без уваги ми залишили і перехід на 12-річний термін навчання у школі, і кредитно-модульну систему запроваджену в ВНЗ України, й міжнародну співпрацю та постанови спрямовані на входження України до ЄС та утворення Європейської зони вищої освіти. Наразі з цього приводу існує безліч інформації. Проте ми ознайомились з законодавчим боком створення стандартів для української вищої освіти, ознайомились з різними моделями стандартів, що функціонують чи наявні в світовій та педагогічній думці, простежили функціонування Українського центру оцінки якості освіти, дізнались результати та заплановані зміни в незалежному зовнішньому тестуванні, переконались в життєспроможності масштабних проектів українського суспільства. открыть »
Пленка для ламинирования "OfficeSpace", А4, 100 листов, 216x303 мм (150 мкм).
Глянцевая пакетная пленка OfficeSpace размером 216х303 мм и плотностью 150 мкм прекрасно подходит для ламинирования документов.
712 руб
Раздел: Тонеры, термопленки
Ручка-стилус шариковая "Даниил".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Емкость для тортов круглая "Curver".
Очень практичный контейнер, в котором можно транспортировать и хранить торт, бутерброды и другие закуски. Удобная ручка облегчает его
550 руб
Раздел: Пластиковые

Формування професійно-значущих якостей майбутніх учителів

ЗМІСТВСТУП РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЗНАЧУЩИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 1.1. Класики педагогіки про професійно-значущі якості вчителя 1.2. Сучасний підхід до класифікації професійно-значущих якостей вчителя 1.3. Професійно значущі якості сучасного вчителя РОЗДІЛ 2. ОРІЄНТАЦІЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ НА САМООЦІНКУ ПРОФЕСІЙНО-ЗНАЧУЩИХ ЯКОСТЕЙ 2.1. Використання занять з психолого-педагогічного та професійно науково-предметного циклів дисциплін для формування професійно-значущих якостей учителя 2.2. Застосування рольових ігор для формування студентами адекватної самооцінки професійно-значущих якостей ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВИСТУП ВСТУПВ умовах нової освітянської парадигми, підготовка вчителів нового типу стає найважливішою умовою відродження не тільки освіти, але і всієї вітчизняної культури, її інтеграції в загальнолюдське та європейське співтовариство. Соціальна ситуація, що склалась, якісно по-новому ставить проблему підготовки педагогічних кадрів, вимагає наукового переосмислення цінностей системи, формування професійно-значущих якостей вчителя, актуалізує пошук оптимальних форм цього процесу в період навчання у вищому закладі освіти. открыть »

Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості

Це дуже складна проблема, і вирішувати її необхідно цілим комплексом засобів, а не тільки призиваючи відроджувати сімейні цінності. Педагогічні задачі Сашко погано вчився в школі, був порушником дисципліни, знаходився під впливом «дурної компанії». Вчителя, заклопотані поводженням хлопчика, неодноразово викликали в школу батьків. Батьки вважали, що їхній хлопчик — звичайна дитина і вчителі до нього просто чіпляються. Що стосується його поводження в школі, так вони тут ні при чому: «Нехай там за ним стежать педагоги». І от Сашко на лаві підсудних. Батьки обвинувачують школу в тім, що вона недогляділа хлопчика. 1. Чи згодні ви з позицією батьків Сашка? 2. Яка роль родини в моральному вихованні дитини? 3. Яка роль школи у вихованні дитини? 4. Від чого залежить успіх у вихованні? Не можна погодитися з думкою батьків Сашка. Украй рідко діти ідуть за прикладом педагогів, частіше це приклад близьких, родини. Тому основи морального виховання закладаються тільки в родині. Школа може тільки допомогти дитині навчитися орієнтуватися в цьому світі, дати їй необхідний набір знань і навичок, допомогти сформуватися як особистості. открыть »

Особистісні відносини вчителя і учня

Саме він визначає характер цілей і завдань педагогічної діяльності. Це система його ціннісних орієнтацій, мотивів і стилю індивідуальної діяльності та спілкування. Вона визначає унікальність і неповторність людини. У структуру особистості вчителя входять такі якості, як спрямованість і мотивація (соціальна, пізнавальна, професійна – що утримує педагога в цій професії). Особистість визначають і педагогічні здібності, які забезпечують успішне виконання роботи. Останнім часом прийнято виділяти дві великі групи педагогічних здібностей: перцептивні, власне людинознавчі, які пов'язані з розумінням іншої людини, та управлінські, що лежать в основі впливу на неї. На особистісні прояви вчителя впливають і його характер, темперамент, психологічні стани, у тому числі й тимчасові, і все це складає резерв розвитку його особистості. До узагальнених характеристик можна віднести індивідуальний стиль педагогічної взаємодії педагога з учнями (вихованцями), під яким розуміється стійке поєднання завдань, засобів і способів діяльності та спілкування вчителя як педагога, що визначається його психофізіологічними особливостями й минулим досвідом. открыть »
Развивающий коврик "Бабочка".
В комплект развивающего коврика "Бабочка" входит: разноцветный пластмассовый цветок, пластмассовая звездочка, мяч-погремушка из
1866 руб
Раздел: Развивающие коврики не интерактивные
Спиннер "Черепа", перламутровый.
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Многофункциональный игровой набор "Автотрек", со звуковыми эффектами.
Яркий автотрек станет одним из первых "взрослых" наборов малыша. Из деталей этого набора мальчишки смогут собрать настоящий
1500 руб
Раздел: Треки без запуска

Технологія формування учнівського колективу

Вихователь багато в чому вирішує питання створення працездатного й згуртованого учнівського колективу, що характеризується здоровим психологічним кліматом, високим моральним рівнем, колективістськими суспільними відносинами. Об'єктом дослідження в курсовій роботі є навчально-виховний процес. Предмет дослідження – методи вивчень колективних явищ. Мета дослідження: виявити й теоретично обґрунтувати фактори, що впливають на процес формування учнівського колективу в навчальній групі. Гіпотеза: правильно обрані засоби й методи формування учнівського колективу сприяють всебічному розвитку особистості, підвищують процес навчання. Відповідно до цілі дослідження й висунутою гіпотезою були визначені наступні завдання: вивчити психолого-педагогічну літературу по формуванню учнівського колективу; розкрити сутність колективу; обумовити вплив вихователя на колектив. 1. Технологія формування колективної діяльності учнів 1.1 Технології, їх значення в навчально-виховному процесі За роки незалежності в Україні визначились нові пріоритети розвитку освіти, і, відповідно, розпочався складний процес її модернізації з урахуванням потреб сучасного інформаційно-технологічного суспільства. Інтеграція України в Європейський, світовий простір актуалізує завдання підготовки нової генерації вчителів, які добре володіють сучасними педагогічними технологіями, яке міцно увійшло в педагогічний лексикон. открыть »

Психологічні вимоги до особистості майбутнього вчителя трудового навчання

Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка Індустріально-педагогічний факультет Кафедра педагогіки, психології та методики трудового і професійного навчання Психологічні вимоги до особистості майбутнього вчителя трудового навчання Курсова робота з психолого-педагогічних дисциплін № 83 Виконав: студент 32 групи денної форми навчання Чечуга Роман Миколайович Керівник: кандидат психологічних наук, доцент Видра Олександр Григорович Чернігів 2007 ЗМІСТ вступ . . . 3 розділ I.особистість вчителя трудового навчання з погляду психології Сучасні поняття про особистість вчителя . . . . .5 Структура особистісних якостей вчителя . . .11 розділ II. побудова моделі психологічних якостей особистості вчителя трудового навчання 2.1. Вимоги до вчителя трудового навчання . .17 2.2. Модель вчителя трудового навчання . . .24 висновки . . .29 словник основних термінів . . 31 список використаних джерел ВСТУП Як зазначається в державній програмі «Вчитель» - освіта є головною у сфері духовного і культурного розвитку нашої держави. открыть »

Психологія неповнолітніх

З'являється критична оцінка того чи іншого вчителя щодо методів викладання, його обізнаності, стилю спілкування тощо. Улюблені предмети, як правило, викладають улюблені вчителі, які мають високий авторитет. У підлітковому віці неабиякого значення набуває спілкування з ровесниками. Провідним мотивом його є потреба бути ними визнаним. Дружба та служіння їй стають головними цінностями. Через товаришування засвоюються риси високої взаємодії людей: взаємодопомога, співробітництво, виручка та ін. У колі друзів особистість кожного підлітка перевіряється на оригінальність, глибину думок, на міцність моральних якостей, на самостійність у поглядах та вміння приймати рішення, на твердість, силу волі тощо. Група товаришів нерідко обмежує егоїзм окремих членів, формує здатність до дисципліни. В колі ровесників кожен відчуває дорослість, свободу, самостійність. Товаришування дає можливість глибше пізнавати один одного і самого себе. Бажання підлітка бути таким, як усі в його групі, нічим не вирізнятися серед своїх друзів іноді веде до конфліктів у сім'ї. открыть »

Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

Зокрема, для забезпечення мотивації учня практикуються такі засоби заохочення та підтримки самостійних розумових зусиль учнів: достатній вибір завдань, цікавий матеріал, ілюстрації, схеми міркування. Підручник повинен мати чітку структуру, кольорове і шрифтове виділення опорного матеріалу, в ньому повинна бути достатня кількість ілюстрацій, а ілюстрування букварів взагалі має переважати над їх текстовим наповненням. Взагалі, роль підручника у процесі політичної соціалізації молодших школярів не може бути вирішальною. Політична освіта – єдність політичного навчання і виховання складається з багатьох факторів. Це і особистісні і професійні якості вчителя, і позаурочна, і позашкільна діяльність, і загальна атмосфера у школі, класі, сім’ї і підручник. Обсяг дипломної роботи не дозволяє нам проаналізувати всі складові цього процесу, то ж ми -26- виходитимемо з того, що всі інші умови сприяють успішному проходженню процесу політичної соціалізації, тобто спрощуємо модель політичної соціалізації, залишаючи в ній одну досліджувану змінну – підручник, і, домовляючись про незмінність усіх інших умов, ce eris paribus. открыть »
Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", порошкообразное, 2,5 кг.
Средство для мытья посуды в посудомоечных машинах порошкообразное, начинает действовать сразу, устраняя даже самые сильные загрязнения.
973 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Подвеска с зеркальцем, прорезывателями и погремушками "Мишка Вилли".
Эта игрушка сшита из тканей разного цвета и разной фактуры. Гладкие, ворсистые и вязаные ткани использованы при создании элементов игрушки
410 руб
Раздел: Игрушки-подвески
Развивающая настольная игра "Котосовы".
Коты и совы — любимые животные ведьм. Бедняги так часто подвергаются магическим экспериментам, что подчас не сразу отличишь, кто перед
990 руб
Раздел: Карточные игры

Соціальні групи

По-п'яте, відповідальність керівника багатоступінчаста, більш опосередкована, чим лідера. Розділ ІІ Характеристика методів виховання і самовиховання. Теорія виховання являє собою розділ педагогічної науки, що характеризує процес формування ідейно-політичних, моральних, трудових, естетичних, фізичних якостей особистості що вчиться. Оволодіння теорією виховання, закономірностями виховного процесу, методами і формами організації виховання людини дозволить учителю домогтися успіху в реалізації складних задач. У чому складається своєрідність виховання ? - насамперед у тому, що це надзвичайно складний діалектичний процес, цілеспрямоване вплив якого ускладнюється широким навкруги обставин: збігом різноманітних впливів на людину (сім'я, вулиця, неофіційних груп); - наявність у людини визначених, уже сформованих поглядів, прагнень, навичок, смаків; - трудністю розкриття внутрішнього стана людини; - варіативністю результатів однієї педагогічної дії; - діяльним характером особистості людини. Виховному процесу властивий ряд протиріч, що є рушійною силою формування особистості. Протиріччя ці можуть бути як зовнішніми, так і внутрішніми. открыть »

Как выбрать тему для разных видов рефератов, докладов, контрольных, курсовых. Скачать реферат.